Project aanmelden / Project request

Voor het aanmelden van een project is het belangrijk om de volgende voorwaarden door te lezen: / please consider following conditions.

(1) De aanvraag moet voldoen aan de doelstellingen van de stichting (zie beleidsplan). / request must comply with our goals.

(2) De aanvraag moet zijn voorzien van een volledig projectplan, inclusief begroting en jaarverslag. / request must contain complete project plan, finance report and year report.

(3) Er moet beeldmateriaal worden bijgeleverd (bv. video) dat een goed idee geeft van het project. / Images and video must be added to be able to have good impression of the project.

Het is het beste om, voordat er een volledige aanvraag wordt ingediend, eerst onderstaand formulier in te vullen: / please consider filling in the form below before requesting the full request.