Project voorbeelden / Project examples:

1. Bouw kleuterschool / building pre-school, MauNarok, Kenia.

2. 3xM Academy. 

 “Onderwijs alle volken: dat doet 3xM Academy. Het rust lokale partnerorganisaties in het 10/40 window toe om effectieve discipelmakers te worden.” / “educate all nations, local partner organisations are offered the 10/40 window to become effective desciple”

3. Vrouwengevangenis Albanië.

“De GZB werkt samen met lokale partnerorganisatie Gevangenzorg Albanië (ShkbSh). Met de steun van de GZB verlenen zij broodnodige pastorale zorg aan gevangenen in de 24 gevangenissen in Albanië, bezoeken hun thuisfamilies en helpen ex-gevangen bij de re-integratie in de samenleving.”

4. Onehope Malawi.

“Evangelisatieproject in Phulanya, Malawi.

5. NorGhaVo Ghana.

“Uitbreiding van het CADC (Computer Access & Development Centre) met Stichting NorGhaVo (Northern Ghana Volunteers).”

6. JEM Togo.

“Uitbreiding van viskwekerij en aanleg van 2ha irrigatie op boerderij Kikeli in Agou, Togo.”

7. Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, België.

“De ETF wil mensen toerusten om hun plaats in kerk en maatschappij in te nemen en zo het goede nieuws van Jezus Christus bekend te maken in onze wereld. Onze aanpak is Bijbelgericht, van academisch niveau en cultureel verrijkend.”

8. Wilde Ganzen.

“Bouw van een meisjesschool in Malawi.”