Onderwijs alle volken

Stichting Bridging Nations wil mensen en organisaties ondersteunen die zich inzetten voor de grote opdracht ‘onderwijs alle volken’. Zij doet dit vanuit een christelijke holistische mensvisie.

Stichting Bridging Nations is erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).