Over ons

Onze missie

De grote opdracht, als verwoord in de Bijbel in Mattheus 28:19: ‘onderwijs al de volken’, is de drijvende kracht achter de stichting. De stichting wil deze opdracht handen en voeten geven door het bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en gemeenschappen vanuit een christelijke holistische mensvisie. Zij doet dit door mensen en organisaties te ondersteunen die zich inzetten voor de grote opdracht ‘onderwijs alle volken’.

Historie

Stichting Bridging Nations and Persons Nederland is een stichting die is geboren uit het zendingswerk van Peter en Vanessa Randewijk. Gedurende vele jaren op het veld zijn zij veel in contact gekomen met mensen uit ontwikkelingslanden die een visie hadden om hun dorp, stad en land te ontwikkelen. De ervaring was dat deze werkers meestal weinig middelen ter beschikking hadden en enorme uitdagingen moesten aangaan om hun visie in praktijk te brengen. Hierdoor werden zij vaak ontmoedigd. De stichting wil een brug slaan met deze mensen, naar hen luisteren, hen bemoedigen en hulp bieden waar nodig.

Wederzijdse samenwerking

De stichting erkent dat iedereen verschillende gaven en capaciteiten heeft. Daarom heeft de stichting er belang bij om goed naar locale partners te luisteren en hun expertise in acht nemen. Het bevorderen van een goede dialoog, het delen van ideeën en andere culturele uitwisseling is van groot belang voor een goede samenwerking.

Beleidsplan

Zie hieronder Beleidsplannen, ANBI formulier en jaarverslag van Stichting Bridging Nations: